Jochen Pöhlandt - Translatør

Kvalifikasjon

Statsautorisert translatør i tysk
oversetter også (ikke autorisert) fra dansk og svensk til tysk

Edsvoren ved Landgericht Braunschweig

Bokoversettelser, korrekturlesning, språktjenester, norskundervisning

Norsklærer ved Friundervisningen i Braunschweig og Ostfalia høyskole

Rettstolk (suksessivt) for domstolene i Braunschweig-området

Bakgrunn

Spesialområder

Kontakt

Navn: Jochen Pöhlandt
Postadresse: Wichernstraße 41
D - 38300 Wolfenbüttel
Telefon: +49(0)5331-69832
Telefon mobil: +49(0)171-7653713
Telefaks: +49(0)5331-63259
E-post: post@jochen-poehlandt.de
Hjemmeside: www.jochen-poehlandt.de